DERMEX - Hurtownia Materiałów Budowlanych

Firma

 

Misja

Od ponad 24 lat rozwijamy nasze doświadczenie i wiedzę wykorzystując najwyższe standardy oraz najlepsze praktyki branży budowlanej.

Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności wobec naszych klientów i  partnerów handlowych, dlatego za podstawowe cele działalności naszej Spółki stawiamy sobie najwyższą jakość oferowanych usług i uczciwość wobec partnerów handlowych.

Cele te chcemy osiągać przy jednoczesnej dbałości o najwyższy poziom jakości, nowoczesność stosowanych technologii oraz ciągłe usprawnianie procesów organizacyjnych.

Jesteśmy uczciwym i stabilnym pracodawcą. Relacje z naszymi pracownikami zbudowane są na poszanowaniu godności osobistej i wzajemnym szacunku. Zapewniamy bezpieczne warunki pracy i zobowiązujemy się do ich ciągłej poprawy.