DERMEX - Hurtownia Materiałów Budowlanych

Oferta

 

Instalacje

Zakres działalnościKompleksowa realizacja wszelkich sieci i instalacji w budownictwie zarówno mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym:
 • zewnętrzne sieci i przyłącza ciepłownicze
 • zewnętrzne sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • zewnętrzne sieci i przyłącza gazowe
 • zewnętrzne sieci elektroenergetyczne kablowe SN i NN
 • stacje transformatorowo rozdzielcze SN i NN
 • stacje uzdatniania wody do celów komunalnych, przemysłowych i kotłowych
 • wymiennikownie ciepła
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje wodno kanalizacyjne wewnętrzne
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje elektryczne
 • instalacje odgromowe
 • instalacje sprężonego powietrza
 • instalacje gazowe
 • kotłownie gazowe, olejowe, węglowe